Vi finns här för dig!

Chef & Ledare Magasin håller dig uppdaterad! Ta del av företagsledares erfarenheter. Få deras tips och få en insyn i hur det verkligen går till bakom kulisserna. Genom att läsa fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och entreprenörer får du en djupare inblick i framgångsrikt ledarskap.

Kontakta oss!

Redaktionschef Annika Hegardt, annika@chef-ledare.comAffärsutveckling, Carina Lindvall • Grafisk form Christian Sabe  Korrektur Sofie Niväng • Ansvarig utgivare Anders Åkerman • Omslagsfotografer Felicia Bergström, Dan Coleman, Johanna Gunnberg, Jesper Anhede, Robin Berglund, Andreas von Gegerfelt

E-post: redaktion@chef-ledare.com Prenumerationsfrågor redaktion@chef-ledare.com

Allt material i denna publikation lagras digitalt och kan även komma att publiceras digitalt. Den som säljer material till publikationen anses medge såväl digital lagring som publicering. Chef & Ledare Magasin behandlar personuppgifter enligt kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Denna tidnings utlåning i förvärvssyfte förbjudes. Eftertryck av text och bilder förbjudes.